Mobil logo

projekt förbättring av området

Det finns nu en tillsatt grupp för förbättring av området och utökning av P-platser. gruppen har haft sitt första möte 16 juni och nästa möte är planerad till 14 juli.
gruppen består  av Inger Ekelin, Daniel Josefsson, Anna Larsson, Linda Mellqvist, Eivor Sulla. Jan-Erik Ståhl, Inam Abbas, Johanna Ek och Daniel Hellberg som valdes till ordförande för gruppen.
gruppen har redan gått en runda i området och identifierat vilka förbättringsområden det finns och var ev. nya parkeringsplatser ska vara.