Mobil logo

Våra aktiviteter

Det finns nu en tillsatt grupp för förbättring av området och utökning av P-platser. 
gruppen består  av Inger Ekelin, Daniel Josefsson, Anna Larsson, Linda Mellqvist, Eivor Sulla. Jan-Erik Ståhl, Inam Abbas, Johanna Ek och Daniel Hellberg som valdes till ordförande för gruppen.

gruppen har haft flera bra möten där man diskuterat olika förslag samt gått en runda i området och identifierat vilka förbättringsområden det finns och var ev. nya parkeringsplatser ska vara.
ett förslag kommer att presenteras på Höstmötet i Oktober där medlemmarna ska vara med och godkänna förslagen.

Läs hela inlägget »

Välkommen att kontalta oss!