Mobil logo

Biltvätt

Som medlem i Samfälligheten Guldhornet har man rätt att använda BRF:s biltvättplats. Biltvättplatsen finns vid BRF:s Aktivitetshusets (Pannhuset) baksida med tillgång till kallvatten för spolning, tappställe för varmvatten, högtrycksspolning och dammsugare. Utrustningen förvaras i låst utrymme.
 
Biltvätten är öppen för bokning mellan 07:00 och 21:00 och bokas i två timmarspass. Du kan boka två pass efter varandra. Biltvätten kan bokas under de kommande 31 dagarna.
 
Varje tillfälle har en avgift på 30 kronor och kommer att faktureras användaren kvartalsvis.
 
För att få tillgång till biltvättplatsen skall en ansökan skickas in hos BRF Brotorp. Ansökan görs på deras kontor som ligger i samma byggnad som biltvätten.
Kontorets öppettider är tisdagar mellan kl 17:00-19:00
 
När ansökan är beviljad får man inloggningsuppgifter till bokningen samt en tagg för att låsa upp dörren till tvätt utrustningen.
 

Välkommen att kontalta oss! 

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text.