Mobil logo

Styrelsen

Samfällighetsföreningens styrelse består av 5 st medlemmar

Inger Ekelin
Ordförande
 

Daniel Josefsson
Kassör
 

Daniel Hellberg
Vice ordförande
 

Henrik Toss
Sekreterare
 

Inam Jaber
Suppleant
 

Välkommen att kontalta oss!