Mobil logo

Styrelsen

Samfällighetsföreningens styrelse består av 5 st medlemmar

Jan-Erik Ståhl
Ordförande
kransvagen88@gmail.com
070-3158232

Daniel Josefsson
Vice ordförande
josefsson.daniel@yahoo.se
073-4205250

Inger Ekelin
Kassör
inger_ekelin@hotmail.com
073-0560146

Henrik Toss
Sekreterare
 

Peter Särén
Suppleant
fisken60@gmail.com
070-8585423

Välkommen att kontalta oss!