Mobil logo

Styrelsen

Samfällighetsföreningens styrelse består av 5 st medlemmar

Kristian Hagstedt
Ordförande

Daniel Hellberg
Vice ordförande

Andreas Grönman
Kassör
 

Henrik Toss
Sekreterare

Inam Jaber
Suppleant

Välkommen att kontalta oss!