Mobil logo

Styrelsen

Samfällighetsföreningens styrelse består av 5 st medlemmar

Inger Ekelin
Ordförande

 

Daniel Hellberg
Vice ordförande

Daniel Josefsson
Kassör
 

Henrik Toss
Sekreterare

Inam Jaber
Suppleant

Välkommen att kontalta oss!