Mobil logo

Styrelsen Informerar

Styrelsen vill informera att årsmötet kommer att hållas utomhus KL 18:00 den 27 maj
Städveckan blir från fredag v20 till söndag v21.
Mer information kommer i brevlådan under v20.