Mobil logo

Avgifter

Vi betalar en månadsavgift som är beräknad  på fastighetens storlek. I avgiften ingår värme, vatten, avfallshantering,( gemensam container) snöröjning, gräsklippning. Det yttre sköts av Trädgårdstjänst i Tranemo.
HSB Sköter vår fakturahantering samt gör vår årliga budget och årsbokslut
 
För mer information angående månadsavgiften besök www.hsbportalen.se
Där kan man logga in med personnr samt antingen lösenord eller via bank ID.
Gå in på mina sidor och välj min profil och där kan man se på sin bostad, ärenden etc.
 
Kabel TV från Comhem ingår i avgiften. bredband från splitvision finns indraget i alla fastigheter och är upp till varje bostad att koppla på.
Felanmälan till Comhem görs på nr 90222.

Välkommen att kontakta oss!