Mobil logo

Biltvätt

Som medlem i Samfälligheten Guldhornet har man majlighet att använda BRF:s biltvättplats. Biltvättplatsen finns vid BRF:s Aktivitetshusets (Pannhuset) baksida med tillgång till kallvatten för spolning, tappställe för varmvatten, högtrycksspolning och dammsugare. Utrustningen förvaras i låst utrymme.
 
Biltvätten är öppen för bokning mellan 07:00 och 21:00 och bokas i två timmarspass. Du kan boka två pass efter varandra. Biltvätten kan bokas under de kommande 31 dagarna.
 
Varje tillfälle har en avgift på 30 kronor och kommer att faktureras användaren kvartalsvis.

För att få tillgång till biltvätten och bokningssystemet behöver era medlemmar kontakta BRF:s vicevärd Rene Oliva som nås bäst via mail, Rene.Oliva@hsb.se 

Nedan uppgifter behövs.
- namn
- adress
- telefonnummer
- önskad 4 siffrig kod
- vilket nummer radhuset har (alltså inte Kransvägen xx utan nr i samfälligheten)
  Guldhornet XX blir sedan användarnamnet i bokningssystemet
 
Kontorets öppettider är tisdagar mellan kl 17:00-19:00
 
När ansökan är beviljad får man inloggningsuppgifter till bokningen samt en tagg som man hämtar på kontoret för att låsa upp dörren till tvättutrustningen vid bokat tid.

Tappas taggen bort måste René kontaktas som då kan spärra den från att användas. För att få en ny tagg tas en avgift på 150 kr

Allmän info om biltvätten finns här

 
Information om bokningssystemet finns här. Här finns info om både bokning via webben och via appen. Första gången man loggar in i appen behöver man scanna en QR kod som finns när inloggad i bokningssystemet på webben, inte lösenordet.

 
 

Välkommen att kontalta oss! 

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text.