Mobil logo

Entreprenörer

Som medlem får du INTE beställa arbeten "å samfällighetens vägnar" av våra entreprenörer. Det görs alltid av någon i styrelsen. Skulle du som medlem ändå beställa arbete kommer hela kostnaden arbetet medför att debiteras dig. detta gäller även beställning av nycklar till garage  och/eller förråd.
Däremot får du självklart kontakta eller beställa tjänster av entreprenörerna för privat bruk. Vi har dessutom rabatt hos en del av dem.

ENTREPRENÖREROMRÅDEKONTAKT
SiemensFjärrvärmeAnders Gunnarsson 0708-719282
ABRIFjärrvärrme/VVSJan-Olof Rohland   0733-128513
Borås LåsserviceLås och nycklar Tomas Hansen  033-419880
Erjos Tak & ByggTak0705-12 80 99
NyansaFärg och penslar033-411235
Hags AnebyLekplatser0380-47300
ComhemTV/BredbandFelanmälan 90222

Välkommen att kontakta oss!