Mobil logo

Grillning och Brandsäkerhet

Att bo i radhus medför att det finns större risk för en brand att sprida sig från ett radhus till ett annat jämfört med villor som inte hänger samman. Även om det finns riktig brandklassning mellan husen delar vi tak och en brand på en vind kan där snabbt sprida sig mellan husen. Därför är det också extra viktigt att visa hänsyn och försiktighet och grillning med öppen låga (exempelvis gasol eller kol) får  därmed inte ske på balkongen utan istället med fördel i trädgården. Mer information om grillning och brandsäkerhet finns att läsa i PDF filen nedan

Välkommen att kontalta oss! 

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text.