Mobil logo

Integritetspolicy

Du kan alltid räkna med att Samfälligheten Guldhornet respekterar och värdesätter din personliga integritet.

När du kontaktar oss via vårt formulär eller via e-mail godkänner du att Samfälligheten Guldhornet får använda sig av de uppgifter du lämnat för att ta kontakt med dig. Vi använder inte de uppgifterna i annat syfte än att besvara din fråga. Vi för inte vidare de uppgifter du lämnat till Samfälligheten Guldhornet till tredje part och vi säljer inte några som helst uppgifter vidare.

När du bestämmer dig för att bli medlem hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter under den tiden som du är medlem hos oss för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag på bästa sätt gentemot dig som medlem. De uppgifter som enligtlagen måste sparas kommer Samfälligheten Guldhornet att spara på ett för medlemmarna säkert sätt.   

Välkommen att kontalta oss!