Mobil logo

Lekplatser/uteplatser

I området finns det tre lekplatser en med namnet LP1 som ligger mellan A och B längan, den andre lekplatsen ligger mellan C och D2 med namnet LP2, den tredje lekplatsen som ligger vid D1 med namnet LP3.

Styrelsen ansvarar för besiktning, skötsel och underhåll av lekplatserna.

Gräsplan ner mot garagen. fotbollsmål tas ut på våren

Lekplats (LP3) för äldre barn

Lekplats (LP1). Ny lekplatsutrutning 2019

Välkommen att kontalta oss! 

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text.