Mobil logo

Möten och protokoll

Samfällighetsföreningen brukar hålla två medlemsmöten per år. Dessa är föreningens årsmöte, som normalt hålls i april, samt ett höstmöte, vilket normalt hålls i Oktober.
 
Samfällighetsföreningens styrelse sammanträder kontinuerligt under året, men det finns inte reglerat hur ofta det sker. Styrelserna för Samfälligheten Guldhornet och Brf Brotorp brukar också träffas flera gånger under året för att diskutera och stämma av framför allt i frågor som berör de båda föreningarna.

Välkommen att kontalta oss! 

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text.