Mobil logo

Sopor/källsortering

Vi har ett förråd där vi hämtar soppåsar, både vita och svarta och där inne har vi även enklare utrustning/trädgårdsredskap för städning av gemensamma anläggningar, men även för utlåning till medlemmarna. Den som lånar redskap har ansvaret att ställa tillbaka dem efter avslutat arbete. Man har också ansvar att informera styrelsen om redskapen gått sönder.

Välkommen att kontakta oss!