Mobil logo

Styrelsen 2022

Samfällighetsföreningens styrelse består av fyra ordinarie ledamöter och en suppelant

Andreas Grönman
Ordförande

Roland Andersson
Vice ordförande

Mattias Bark
Kassör
 

Carina Blomqvist
Sekreterare

Johanna Ek
Suppleant

Välkommen att kontakta oss!