Mobil logo

Styrelsen

Samfällighetsföreningens styrelse består av fyra ordinarie ledamöter och en suppelant

Kristian Hagstedt
Ordförande

Daniel Hellberg
Vice ordförande

Andreas Grönman
Kassör
 

Henrik Toss
Sekreterare

Inam Jaber
Suppleant

Välkommen att kontalta oss!